Tank Tink / One

2022- 2023

EN
Is a series of artistic discursive evenings around war efforts and their disastrous effects on the environment. Military exercises and operations not only drain resources from the fight against climate change, but they also consume enormous amounts of energy
and resources to create sophisticated war machines. They pollute and destroy the environment, create mind-boggling amounts of debris, and are all too often motivated by the desire to secure access to certain raw materials and resources such as water, oil, and minerals secure.

With TANK TINK / ONE, Khaled and Robbrecht hijack the format of the “creative think tank from its original military context. Together with artists, journalists, and activists from different quarters, they explore the relationship between warfare and environmental crises in a hybrid and multi-voiced lecture performance.

concept Enkidu Khaled en Joachim Robbrecht | van en met Sara Dziri, Chris Keulemans, Anika Schwarzlose, Caroline Ngorobi, Ogutu Muraya, Brian McKenna en Joachim Robbrecht, Enkidu Khaled | productie Kunstenwerkplaats, VGC | coproductie Kaaitheater, Theater Rotterdam, Monty

NL

Is een serie artistieke discursieve avonden rond oorlogsinspanningen en de desastreuze gevolgen daarvan voor het milieu. Militaire oefeningen en operaties onttrekken niet alleen middelen aan de strijd tegen klimaatverandering, ze kosten ook enorme hoeveelheden energie en middelen om geavanceerde oorlogsmachines te creëren. 

Ze vervuilen en vernietigen milieus, creëren verbijsterende hoeveelheden puin en worden maar al te vaak ingegeven door de wens om de toegang tot bepaalde grondstoffen en hulpbronnen zoals water, olie en mineralen veilig
te stellen.

Met TANK TINK / ONE kapen Khaled en Robbrecht het format van de ‘creatieve denktank’ uit haar oorspronkelijke militaire context. Samen met kunstenaars, journalisten en activisten uit verschillende windstreken onderzoeken ze de relatie tussen oorlogsvoering
en milieucrisissen in een hybride en meerstemmige lecture-performance.concept Enkidu Khaled en Joachim Robbrecht | van en met Sara Dziri, Chris Keulemans, Anika Schwarzlose, Caroline Ngorobi, Ogutu Muraya, Brian McKenna en Joachim Robbrecht, Enkidu Khaled | productie Kunstenwerkplaats, VGC | coproductie Kaaitheater, Theater Rotterdam, Monty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *